Poezja, wiersze, fraszkiStrona Nasze słowo zawieszona do odwołania.

Piszącym do szuflady


Możesz napisać poemat,
W którym jest mądrość ukryta,
Lecz nie ma on żadnej wartości,
Jeśli go nikt nie przeczyta.
I książkę, w której nauka,
Całego świata zawarta.
Leżąc u ciebie w szufladzie,
To ile waży jest warta.
Mieczysław Kieliński